Hội thảo trên web – Excel cho người mới bắt đầu – 2016-03-31Truy cập http://www.techsoup.org để biết công nghệ tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận và thư viện! Bạn không biết bộ lọc từ công thức? Hội thảo trên web kéo dài 90 phút miễn phí này sẽ định hướng bạn đến …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *