Học Excel – Thay đổi chữ hoa trong Excel: Chữ thường, Chữ trên, Đúng: Podcast # 1356Microsoft Word cung cấp cho bạn một lệnh để chuyển đổi văn bản thành chữ hoa hoặc chữ thường. Không có lệnh như vậy trong Excel. Hôm nay, trong Episode # 1356, Bill cho chúng ta thấy một trong …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *