Excel 2016 – Hướng dẫn cho người mới bắt đầu – Hướng dẫn Microsoft Office 365 cho người mới bắt đầu – Cách sử dụng MSHướng dẫn này chỉ cho bạn cách tạo, lưu và sử dụng hoặc điều hướng sổ làm việc hoặc trang tính trong Excel 2016 hoặc Office 365. Đây là video đầu tiên dành cho người mới bắt đầu …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *