phim hài mỹ bộ tộc tiền sử , full cười hi hi prehistoric tribal comedy, full of laughterđây là một bộ phim hài do mỹ sản xuất , phim rất hài nhưng do kỹ xảo chưa được đẹp cho lắm vì phim này lâu rồi mà , huy vọng phim này mang lại tiếng cười …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *