(Khuyến mãi) Excel nâng cao: 10 mẹo & công thức hàng đầu để làm việc thông minh hơnNhận toàn bộ khóa học: https://courses.xelplus.com Xây dựng nền tảng vững chắc trong Excel để giải quyết các vấn đề phức tạp nhanh chóng. – Sử dụng 10 mẹo hàng đầu của tôi để tiết kiệm thời gian – Tìm hiểu đầu …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *