Hướng dẫn Excel 2010 cho người mới bắt đầu # 3 – Công thức & Khái niệm cơ bản về tính toán (Microsoft Excel)Hướng dẫn Excel 2010 này, dành cho người mới bắt đầu, bao gồm việc tạo các phép tính cơ bản và một số mẹo để Excel tự động tạo các phép tính. Các hướng dẫn khác …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *