Hội thảo trên web về Excel – Mẹo và Công thức dành cho Người dùng Excel Trung cấpNgày nay, dữ liệu đã trở thành một phần của hầu hết mọi ngành công nghiệp và rất ít công cụ phổ biến cho việc này như excel. Hướng dẫn bằng video này nhằm giúp những người có …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *