Excel cơ bản đến trung cấp-Cách sử dụng hàm VLOOKUP với bảng để tránh chỉnh sửa công thứcTăng hiệu quả trong việc xây dựng công thức VLOOKUP và nhập dữ liệu. Một thủ tục đơn giản tiết kiệm thời gian cho việc sử dụng của bạn. Gặp chúng tôi tại …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *