SURPRISING Advanced Filter TRICK trong Excel (Bạn chưa bao giờ nghe đến!)Với tính năng Bộ lọc nâng cao của Excel, bạn có thể lọc nhiều tiêu chí và sao chép kết quả đã lọc sang một trang tính khác. Nhưng bạn có biết về thủ thuật được hiển thị trong …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *