Mẹo & Thủ thuật Excel – Phần 3 – Công thức Trung gianMẹo & Thủ thuật Microsoft Excel – Phần 3 – Công thức Trung cấp. Trong video này, tôi giải thích việc thực hiện các phép tính với Excel dễ dàng như thế nào. Loạt bài hướng dẫn này là …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *