Chia sẻ bài viết này:

Để phục vụ cho công việc nghiên cứu, phân tích, các bạn chắc có lúc sẽ cần lấy tỷ giá ngoại tệ từ một trang Web vào trong Excel hoặc Google Sheets. Trong bài này, mời các bạn theo dõi một số phương pháp và công cụ để chúng ta có thể lấy dữ liệu từ trang VCB vào Excel hoặc Google Sheets

Cách lấy dữ liệu tỷ giá ngoại tệ sử dụng Google Sheets

Cách lấy dữ liệu tỷ giá ngoại tệ từ VCB bằng Power Query trong Excel/Power BI

Cách lấy tỷ giá ngoại tệ từ VCB vào Excel bằng hàm WebService, FilterXML

Chia sẻ bài viết này:Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *