Làm thế nào để thay đổi ngày sinh của tôi trên Facebook?


Khi bạn tham gia Facebook, tôi đã đưa vào một ngày sinh giả vì tôi còn quá nhỏ để mở một tài khoản vào thời điểm đó.

Bây giờ bạn muốn thay đổi nó để thể hiện sinh nhật thực sự của mình. Làm thế nào để làm điều đó?

Thật dễ dàng để thay đổi ngày sinh của bạn trên Facebook,  Chỉ cần làm theo hướng dẫn bên dưới cho thiết bị bạn đang sử dụng:

Thay đổi ngày sinh trên  Facebook trong trình duyệt web trên máy tính.

1 – Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn và nhấp vào tên của bạn để hiển thị Dòng thời gian của bạn.

2 – Nhấp vào liên kết Giới thiệu .

3 – Nhấp vào   liên kết Liên hệ và Thông tin cơ bản ở cột bên trái.

4 – Di chuột qua đầu dòng “Ngày sinh”, nhấp vào nút Chỉnh sửa bật lên.

5 – Thay đổi Tháng ,  Ngày  và Năm để phản ánh ngày sinh nhật thực tế của bạn.

Lưu ý: Trong khi bạn ở đây, bạn có thể tùy ý ẩn ngày sinh của mình khỏi mọi người trừ chính bạn và tôi khuyên bạn nên làm điều đó.

Ngày sinh của bạn là một trong những phần thông tin quan trọng nhất cho một kẻ lừa đảo để có để ăn cắp danh tính của bạn để ẩn nó khỏi tất cả mọi người nhưng bản thân bạn có ý nghĩa.

6 – Nhấp vào Lưu Thay đổi .

Thay đổi ngày sinh trên  Facebook trên thiết bị di động…

1 – Mở ứng dụng Facebook và đăng nhập vào tài khoản của bạn .

2 – Chạm vào ảnh tiểu sử nhỏ xíu của bạn ( ảnh bên cạnh hộp nơi bạn nhập cập nhật trạng thái) để hiển thị trang Dòng thời gian của bạn .

3 – Cuộn xuống và nhấn Giới thiệu .

4 – Cuộn xuống phần “Thông tin cơ bản” và nhấn vào biểu tượng bút chì bên cạnh ngày sinh của bạn. Bây giờ bạn sẽ thấy ngày sinh của bạn được liệt kê trên hai dòng riêng biệt.

5 – Thay đổi tháng sinh , ngày sinh và năm sinh của bạn để làm cho chúng phản ánh ngày sinh thực tế của bạn.

Lưu ý: Trong khi bạn ở đây, bạn có thể tùy ý nhấn vào biểu tượng mức độ riêng tư ở bên phải và ẩn ngày sinh của bạn khỏi mọi người trừ chính bạn và tôi khuyên bạn nên làm điều đó.

Ngày sinh của bạn là một trong những phần thông tin quan trọng nhất cho một kẻ lừa đảo để có để ăn cắp danh tính của bạn để ẩn nó khỏi tất cả mọi người nhưng bản thân bạn có ý nghĩa.

6 – Cuộn hết cỡ xuống dưới cùng của trang và nhấn Lưu .

Thats tất cả để có nó. Ngày sinh trên hồ sơ Facebook của bạn bây giờ là chính xác.

Tôi hy vọng điều này sẽ giúp bạn. Chúc may mắn!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *