Hướng dẫn về Kỹ năng, Mẹo và Thủ thuật Excel Trung cấpVui lòng xem hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu của tôi trước khi bắt đầu (https://youtu.be/6-LB1ZLpYdw). Trong video này, chúng tôi sẽ xem xét một số tùy chọn định dạng nâng cao.

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *