Hướng dẫn Microsoft Excel cho Người mới bắt đầu # 1 – Tổng quanHướng dẫn này: Xem nhanh cách thiết lập bảng tính đơn giản trong Excel hoàn chỉnh với biểu đồ. Các hướng dẫn khác sẽ đi vào chi tiết hơn về cách sử dụng …

source

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *