Chia sẻ bài viết này:

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu 3 thiết lập rất cơ bản nhưng quan trọng cho người mới sử dụng Microsoft Excel:

  • Thiết lập dấu ngăn cách công thức, dấu ngăn cách phần nguyên và phần thập phân của số
  • Thiết lập nhập dữ liệu ngày tháng
  • Thiết lập ngôn ngữ và giao diện Excel

Cụ thể những thiết lập này thế nào, mời các bạn theo dõi chi tiết trong video sau đây

Chia sẻ bài viết này:Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *